Aktuality

Dňa 22.júna 2019 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka. Účasť  členov spolu so splnomocnencami bola nad 50%.

VZ UPS Banka schválilo: Upravenú Zmluvu o založení UPS Banka

                                         Upravené Stanovy UPS Banka

                                         Náhradníkov členov Výboru UPS Banka /Mgr. Zuzana Pagáčová - zástupkyňa RD Moravany n/V, Rudolf Moravčík, Ing. Ľubomír Chalás, Juraj Julíny/ 

                                         Náhradníkov členov Dozornej Rady UPS Banka /Helena Joštáková, Róbetr Uhrín/

                                         Účtovnú uzávierku za rok 2018

 

Oznam Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka.

 

Oznamujeme všetkým členom UPS Banka, že dňa 22. júna 2019, t. j. v sobotu

 o 18:00  hod. sa bude konať Valné zhromaždenie UPS v Kultúrnom dome na Banke.

Program:   Schválenie programu zhromaždenia.

                    Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.

        Správa predsedu UPS o aktivitách v minulom období.

        Správa lesného hospodára o lesnom hospodárskom pláne.

        Voľby náhradníkov členov orgánov UPS na obdobie 2019 – 2023.

        Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2018

                    Schválenie úprav Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov   

                    Diskusia, schválenie uznesení.

 

Vaša účasť nutná.                                                               Výbor UPS Banka.

Nižšie sa nachádza Pozvánka1 s Oznamom a so Splnomocnením pre prípad, že sa niekto chce nechať zastupovať inou osobou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------

27. 03. 2019 Záujemcovia o palivové drevo sa môžu hlásiť u p. Eduarda Gašpara, k dipozícii je asi 40 mp dreva. Prednosť majú členovia Urbárskeho pozemkového spoločenstva, ktorí sa zúčastnili brigád na urbárskych pozemkoch.

------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 16. februára 2019 o 17.00 hod. sa bude konať zasadanie Výboru UPS Banka na Stavebnom úrade obce Banka.

-------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 1. decembra 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka, na ktorom bol zvolený nový výbor UPS Banka, nová dozorná rada UPS Banka a boli prijaté Stanovy UPS Banka. 

Zloženie výboru: Eduard Gašpar - predseda spoločenstva, RNDr. Margita Lacková, Ing. Jaroslav Repáň, Ing. Ervín Šebo, Ing. Jaroslav Janeček, Ján Ďurček, Peter Juliny, Imrich Margetín, Rudolf Paulovič, Anton Samuhel.

Zloženie dozornej rady: Ing. Viera Kimerlingová - predsedníčka dozornej rady, Ing. Jaroslav Homola, Dominik Jánoška.

Zápis z Valného zhromaždenia UPS Banka a Stanovy UPS Banka sú nižšie.

Ďakujeme všetkým členom Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka za aktívny prístup k činnosti a fungovaniu spoločenstva.

___________________________________________________________