Aktuality

 Urbárske pozemkové spoločenstvo hľadá záujemcov o výrub stromov na koreni v objeme 100 m3, z toho asi 20% je guľatina, zvyšok je vhodné na palivové drevo. Prednosť bude mať záujemca s najvyšššou ponukou.

Pre záujemcov palivového dreva v malých objemoch bude k dispozícii asi 50 m3.