Orgány spoločenstva

Orgámni spoločenstva sú:

- zhromaždenie, ktoré sa schádza aspoň raz ročne

- výbor, ktorý riadi činnosť spoločenstva a má minimálne päť členov

- dozorná rada, ktorá kontroluje činnosť výboru spoločenstva a má troch členov.

Predsedom Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka je Eduard Gašpar.

Členmi výboru Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka sú: RNDr. Margita Lacková, Ing. Ervín Šebo, Ing. Jaroslav Repáň, Ján Ďurček, Peter Juliny, Ing. Jaroslav Janeček, Imrich Margetín, Rudolf Paulovič, Anton Samuhel.

Predsedom Dozornej rady Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka je Ing. Viera Kimerlingová.

Členmi  Dozornej rady Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka sú: Dominik Jánoška, Ing. Jaroslav Homola.