Kontakty

Urbárske pozemkové spoločenstvo Banka                    IČO: 42298181

Podhorská 53                                                                  DIČ: 2021462223

921 01 Banka

Predseda: Eduard Gašpar, Žiacka ulica 17, 921 01 Banka, tel. +421 908 669 422

Členka výboru: RNDr. Margita Lacková, Podhorská ulica 53, 921 01 Banka, tel. 033 7725257, mobil: 0905 675 238, mail: margita.lackova57@gmail.com

Predsedníčka dozornej rady: Ing. Viera Kimerlingová, Inovecká ulica 19, 921 01 Banka

Informácia pre platiteľov nájomného:

IBAN účtu Urbárskeho pozemkového spoločenstva Banka v Slovenskej sporiteľni: 

SK82 0900 0000 0050 5568 6057