Ťažba dreva

Rok 2020

V tomto roku bude k dispozícii 300 m priestorových dreva pre potreby urbárnikov. Záujemcovia o palivové drevo sa môžu hlásiť u p. Imricha Margetína, Bazovského 40, Banka. Platba za drevo sa bude realizovať prevodom peňazí na účet UPS Banka. 

Odber dreva 2020:

Nedelková Gabriela - 2 mp - 20 €

Ťažba dreva je proces získavania drevnej hmoty stromov, pri ktorej sa stromy vyrežú. Rezanie stromov sa vykonáva sekerou, pílou, motorovou pílou alebo strojom zvaným harvestor. Kmeň stromu sa odreže približne vo výške asi 20 cm od povrchu zeme podľa druhu a veľkosti stromu. Kmene stromov sa následne zbavia konárov, rozrežú na menšie časti (kuláče) a odtiahnu sa na jedno miesto k lesným cestám. Orezané konáre sa väčšinou uložia priamo v lese tak, aby nebránili rastu mladých stromčekov. Kuláče sa k cestám dopravujú špeciálnymi lesnými traktormi alebo s využitím ťažných koní. Niekedy sa už priamo v lese odstraňuje aj kôra stromu. Väčšie spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ťažbou dreva, dopredu označujú stromy určené na výrub farebným sprejom alebo farbou. Z lesa sú potom kmene odvážané špeciálnymi nákladnými autami na pílu alebo do celulózky. Zvyšné pne sa buď ponechajú v lese alebo sa vytrhnú, rozrúbu na menšie kusy, odvezú z lesa a použijú ako palivové drevo.

Urbárnici a iní záujemcovia o palivové drevo si ho robia svojpomocne. Dopravu si taktiež každý zabezpečuje sám. Na ťažbu dreva každý potrebuje Súhlas lesného hospodára a Doklad o pôvode dreva, ktoré vydáva UPS Banka. Podmienkou získania potrebných dokladov na výrub stromov je odpracovanie brigádnických hodín. Ceny dreva v cenníku sú stanovené pre samovýrobu.

Informácie o ťažbe dreva sú nižšie.